Vanliga uppgifter

Vissa aktiviteter är mycket vanliga: använda tangentbordet; söka; ange datum och tider; avbryta eller bekräfta åtgärder – så därför behandlar vi dem direkt.

Söka

När du letar efter något och en sökruta dyker är det bara att börja skriva så försöker telefonen hitta det du är ute efter – ju mer du skriver, desto färre förslag får du. Så om du t.ex. letar efter någons uppgifter i "People"-appen kan du börja skriva för- eller efternamnet så begränsar telefonen listan.

Skärmtangentbord

Ett skärmtangentbord visas automatiskt när du behöver skriva text. När du skriver visas en bild av bokstaven som återkoppling och telefonen kan ge några förslag på vad den tror du försöker skriva - om det blir rätt knackar du bara på det föreslagna ordet.

Om du knackar på skifttangenten key-shift-off.png ser det ut så här key-shift-half.png och nästa tecken skrivs versalt. Om du vill skriva flera tecken versalt knackar du på den två gånger: key-shift-on.png

För siffror och symboler knackar du på key-numbers.png så får du siffror och vanliga skiljetecken; om du knackar på key-1or2.png växlar du mellan dessa och en annan uppsättning symboler, bland annat valuta. Knacka på key-letters.png för att gå tillbaka till bokstäver.

Du kan välja tangentbord för andra språk genom att hålla mellanslagstangenten intryckt och välja önskat tangentbord.

Ångertimer

Har du någonsin önskat att du inte hade tagit bort det där fotot! Det är här ångertimern kommer till sin fulla rätt. Den ger dig några sekunders betänketid och möjlighet att ändra dig. Ett reglage visas som räknar ner; om du inte gör någonting genomförs raderingen (eller någon annan åtgärd), om du knackar på reglaget avbryts åtgärden.

Du kan enkelt pröva detta i "Settings" genom att knacka på flygplansläge: icon-l-airplane-mode.png

Tidsinställning

För tidsinställning används en klocka med lysande punkter för tim- och minutvisare. Flytta dessa för att ställa in tiden – precis som på en vanlig klocka. Knacka på tidsangivelsen överst till höger när du är klar. Om du vill avbryta drar du åt höger precis nedanför klockan.

Datumväljare

När du anger datum första gången visar telefonen först en årslista att välja från, därefter tillfrågas du om månad och slutligen visas en kalender där du kan välja ett datum. Du kan fortfarande snärta åt vänster och höger för att välja månad eller dra ner för att byta år. Det datum du väljer visas längst upp på skärmen – knacka på datumet för att bekräfta, eller dra åt höger för att lämna det oförändrat.

Om du ändrar datum visas det aktuella valda datumet i kalendervyn.

  • Du kan fortfarande dra åt vänster för att godkänna ett datum – gör det bara nedanför kalendervyn.

Galleri

Galleriet låter dig göra allt du förväntar dig – visa, redigera och dela dina foton och videor – och det är här du skapar dina teman också.

Om du knackar på icon-launcher-gallery.png visas de olika samlingarna du har – foton, videor och teman. Om telefonen kan se dina onlinefoton visas även dessa – i separata samlingar.

Det finns mer om teman i avsnittet Anpassa telefonen.

Visa foton

När du knackar på "Photos" visas alla dina foton som miniatyrer och du kan bläddra igenom dem. Knacka på ett foto när du vill visa det på hela skärmen. Dra åt vänster och höger för att bläddra igenom fotona. Om du vill ta bort ett enskilt foto knackar du och håller kvar på en miniatyr så visas ett borttagningsalternativ.

Knacka var som helst på skärmen på ett fullskärmsfoto för att ta fram den delade skärmen. Du kan dela över Bluetooth eller något annat redan inställt nätverk, eller knacka på "Add account".

För att gå tillbaka till miniatyrerna knackar du fram "Share"-menyn och sveper från vänster till höger.

Ta bort flera foton

Om du vill ta bort flera foton åt gången kan du göra det i miniatyrvyn. Använd dragmenyn för att börja välja dem. Borttagningsalternativet visas då längst ner på skärmen.

Redigera foton

Ovanför "Share"-menyn finns en dragmeny – det är där du hittar "Edit". Om du knackar på "Crop" visas originalfotot men du kan flytta runt det och välja var det ska beskäras. När du har bestämt dig för en viss vy knackar du på fotot igen för att välja slutlig storlek och form.

Om du valde "Avatar" öppnas din adressbok så att den kan användas omedelbart. Du kan även rotera via den här menyn.

  • Du kan även beskära ett inzoomat område. Välj "Crop" och zooma sedan in i fotot.

Skapa ett nytt tema

Se avsnittet Teman för mer information.

Visa onlinealbum

Dessa skapas automatiskt när du skapar onlinekonton. När du t.ex. ansluter telefonen till Facebook skapas ett Facebook-album i galleriet. Beroende på det sociala nätverket kan det finnas andra funktioner som stöds – t.ex. lägga till kommentarer, gilla/sluta gilla.

Visa videor

Dessa finns i galleriet tillsammans med dina foton. Om du knackar på "Videos" visas miniatyrer av dem. Du väljer en video genom att knacka på den. Du växlar sedan mellan att spela upp och att pausa genom att knacka inne i videon. Om du knackar utanför videon glider den ner till botten av skärmen och samma meny som för att dela foton visas. Om du knackar någonstans nedanför den delade skärmen försvinner denna meny.

Längst ner på skärmen finns ett skjutreglage. Använd den för att hoppa bakåt och framåt i videon.

Share videos

För tillfället kan du bara dela videor via Bluetooth, och du kan skicka små videor via e-post. Tänk bara på att din e-postleverantör kan blockera dem.

Kamera

Det är lätt att komma igång med kameran. Du behöver inte göra några komplicerade inställningar – öppna bara appen och börja fotografera.

Ta ett foto

Oftast fungerar kamerans automatiska inställningar utmärkt och att ta det första fotot är inte svårare än att knacka på icon-launcher-camera.png och därefter tar telefonen en bild varje gång du knackar på icon-camera-shutter-release.png. Du kan även fotografera med hjälp av volymknappen och ta bilder med volym upp.

För att visa de bilder du just har tagit drar du åt höger så kommer du till ett minigalleri. Dra åt vänster för att gå tillbaka till kameran, eller fortsätt att dra åt höger för att bläddra igenom galleriet.

Telefonen kan ta bilder i både stående och liggande format.

Det finns två kameror i telefonen, huvudkameran och en kamera på framsidan. När du drar ner menyn för att ändra kameraläge visas ikonen icon-camera-front-camera.png i det nedre högra hörnet, och genom att klicka på den aktiveras den andra kameran.

Du kan ändra avtryckarens placering. Du kan knacka och hålla kvar nästan var som helst på skärmen för att få fram en vy med cirklar som markerar vart du kan flytta avtryckaren. Du kan välja olika placeringar i både stående och liggande läge. Perfekt för vänsterhänta.

Spela in video

Dra ner menyn högst upp på kameraskärmen och knacka sedan på icon-camera-record-video.png. Du kan även dra i menyn för att göra den aktiv. Tryck på icon-camera-shutter-release.png för att starta inspelningen.

  • Ikonen icon-camera-record-video.png finns kvar på menyn för att påminna dig om att du är i videoläge. Det finns också en tidräknare på skärmen.

Knacka på menyn och icon-m-camera.png för att gå tillbaka till att ta foton. Dra uppåt för att stänga alternativen.

Mer avancerade inställningar

När du drar ner menyn för att ändra kameraläge finns där också andra inställningar som du kan ändra:

När icon-camera-flash-automatic.png är vald bestämmer kameran om det behövs blixt; när icon-camera-flash-off.png är vald är blixten alltid avstängd; och när icon-camera-flash-on.png är vald används blixten varje gång.

Färger i bilder stämmer inte alltid överens med verkligheten så du kanske vill ändra den så kallade färgtemperaturen för att göra dem mer realistiska (detta skulle kunna bli ruggigt tekniskt så låt oss lämna det här). Använd:

  • icon-camera-wb-automatic.png om du vill låta kameran bestämma inställningarna
  • icon-camera-wb-cloudy.png om det är molnigt
  • icon-camera-wb-sunny.png för klart och soligt väder
  • icon-camera-wb-fluorecent.png för inomhusbelysning med moderna energisparlampor
  • icon-camera-wb-tungsten.png för inomhusbelysning med traditionella glödlampor

Slutligen kan du också ändra hur kameran fokuserar. Knacka på icon-camera-focus.png så fokuserar kameran automatiskt på fyrkanten i mitten varje gång du knackar på skärmen (detta är praktiskt om du vill fokusera på något och sedan justera bildinramningen); använd icon-camera-focus-infinity.png så fokuserar kameran alltid på avlägsna objekt, eller icon-camera-focus-auto.png så justerar kameran kontinuerligt fokus med hjälp av mittfyrkanten – detta är praktiskt när du fotograferar rörliga motiv.

Bildstorlek

I icon-launcher-settings.png under "Apps" finns det kamerainställningar som ändrar upplösning och form för de bilder du tar.

Webbläsare

Det är med den du kommer åt internet. Du hittar den på hemskärmen: icon-launcher-browser.png.

Längst ner på skärmen finns ett verktygsfält med webbläsarikoner.

Knacka på icon-m-tabs.png för att se alla öppna flikar. Dra neråt för att öppna en ny flik. I den här vyn kan du även stänga flikar som du inte behöver längre. Siffran på ikonen visar hur många flikar som är öppna.

Detta öppnar också ett adressfält där du kan skriva en webbadress eller bara skriva söktermer; webbläsaren tar dig direkt till sökresultatet.

icon-m-refresh.png läser in sidan på nytt.

Knacka på icon-m-favorite.png om du vill lägga till webbplatsen bland dina favoriter: icon-m-favorite-selected.png. Knacka igen om du vill ta bort den. Du hittar dessa under flikarna i icon-m-tabs.png.

  • När du läser en lång webbsida döljer telefonen menyraden så att du kan se hela skärmen. Dra en aning neråt så visas menyraden igen.
  • Webbläsaren har ett aktivt omslag med ikonen icon-cover-new.png – knacka och dra åt höger för att öppna en ny flik; och icon-cover-refresh.png – knacka och dra åt vänster för att uppdatera sidan.

Söka och privata data

I icon-launcher-settings.png under "Apps" finns det några extra webbläsarinställningar – sökmotor (Google, Yahoo, Bing) och du kan rensa bort privata data (du har 5 sekunder på dig att ångra dig).

Vi frågade Dmitry om hur det var att jobba med webbläsaren – spännande, menade han, eftersom den består av miljontals kodrader och ändå passar perfekt in i några enkla Sailfish-komponenter